AH8262X1

AH8262X

ที่สุดของเรือนเวลาสู่การดีไซน์อันโดดเด่น
– ขอบหน้าปัดประดับด้วย Swarovski
– ตัวเรือนและสายสแตนเลสสติล
– บอกเวลาแบบ 3 เข็ม พร้อมแสดงวันที่
– กันน้ำ 50 เมตร
– ขนาดตัวเรือน 28 มม.