AM3358X

AM3358X

– เรือนเวลาฟังก์ชั่นโครโนกราฟ สไตล์โมเดิร์น!

– ฟังก์ชั่นโครโนกราฟจับเวลาละเอียด 1/10 วินาที นานต่อเนื่อง 60 นาที
– บอกเวลาแบบ 3 เข็ม พร้อมช่องแสดงวันที่
– ตัวเรือนสแตนเลสสตีล สายหนังอย่างดี
– กันน้ำ 100 เมตร
– ขนาดตัวเรือน 43 มม.